Gjennomført
2014-2015

http://web2.nkk.no/filestore/Helse/Informasjon-om-NKKs-Oppdretterskole.pdf